Letselschade Medische fout / medische misser

Wanneer er door een arts of in een ziekenhuis een medische fout wordt begaan, kan dit betekenen dat u hier lichamelijke schade (letselschade) aan over houdt. Zo'n medische misser zorgt er in veel gevallen ook voor dat u uw werk geheel of gedeeltelijk niet meer kunt doen, waardoor u financiële schade lijdt. Om die reden is het mogelijk om ook dergelijke schade te claimen, zodat u niet in de financiële problemen komt als gevolg van de fout van iemand anders. Wij berekenen graag voor u om ...
Read More

Botbreuk na ongeval

Wanneer een botbreuk het gevolg is van een bedrijfsongeval of verkeersongeval, dan zijn er mogelijkheden om hiervoor een schadevergoeding te ontvangen. Afhankelijke van de verschillende botbreuken en het door u gederfde inkomen, wordt de schadevergoeding berekend. Wij nemen u de zorg geheel uit handen en claimen de letselschade voor u. Klik hier om uw schadevergoeding te berekenen
Read More

Arbeidsongeschiktheid / Afgekeurd door PTSS / Meervoudige PTSS / Complexe PTSS

Wanneer u PTSS (post traumatisch stress syndroom of post traumatische stress stoornis) hebt gekregen, als gevolg van uw werk, en dit wordt chronische PTSS, dan kunt u hierdoor afgekeurd worden en arbeidsongeschikt raken. Doordat u geen werk meer kunt verrichten, vervalt uw inkomen zodat u nog verder in de problemen komt. Ons PTSS advies omvat de financiële kant van de problemen. U kunt namelijk een vergoeding krijgen van uw werkgever om de loonschade te verhalen. Wij kunnen u deze zorg ...
Read More

Hoe worden letselschade bedragen berekend?

Bij het berekenen van letselschade bedragen zijn voor bepaalde zaken standaardbedragen afgesproken. Bijvoorbeeld aan een gebroken arm of een hondenbeet is een standaard bedrag gekoppeld. In veel gevallen lijdt u echter door het letsel ook inkomensverlies doordat u tijdelijk niet of minder kunt werken. Hierdoor zijn letselschade claims bijna altijd maatwerk, omdat een inkomen een persoonlijk gegeven is, evenals of u het werk nog kunt blijven doen. Met een gebroken been kunt u wellicht nog wel bur...
Read More

Waarom is uw advies rond letselschade gratis?

Voor niets gaat natuurlijk alleen de zon op, maar in dit geval hebben verzekeraars de afspraak gemaakt dat elke klant naast een vergoeding voor de letselschade, ook recht heeft op een aparte vergoeding voor advieskosten. Het is dus niet zo dat u dit geld alsnog krijgt als u geen letselschade-adviseur of letselschade-advocaat inschakelt. Dit geld kan alleen gebruikt worden voor advies. Deze vergoeding is voor ons kostendekkend, zodoende hoeft u als klant zelf niets meer aan ons te betalen. Let...
Read More

Hoe hoog wordt mijn schadevergoeding voor letselschade?

Op deze site helpen wij u verder om te weten te komen hoe hoog de schadevergoeding zal worden voor door u geleden letselschade. Dit is van een aantal factoren afhankelijk, voor tijdelijk lichamelijk ongemak zijn vaak standaard bedragen te geven, voor permanente schade zoals arbeidsongeschikt raken maken wij een berekening op maat, onder andere aan de hand van uw inkomensverlies. Ga naar de Letselschade Calculator om ons gratis voor uw situatie een berekening te laten maken. Geheel kosteloo...
Read More

Arbeidsongeschikt door PTSS / Burn Out / Whiplash?

Bent u geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt geraakt door bijvoorbeeld PTSS / Burn Out / Whiplash / een bedrijfsongeval dat te wijten is aan anderen? U hebt in dat geval recht op een schadevergoeding, omdat uw inkomen flink gedaald is als gevolg daarvan. Graag maken wij voor u kosteloos een berekening via de Letselschade Calculator Uw werkgever is hiervoor verzekerd als het goed is, dus dit heeft verder ook geen negatieve gevolgen voor uw werkgever. Lees hier meer over de PTSS schade...
Read More

Bedrijfsongeval Letselschade

Hebt u letselschade opgelopen na een bedrijfsongeval? Dit kan bijvoorbeeld zijn een botbreuk, gehoorschade, (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid of inwendig letsel. U hebt recht op een schadevergoeding, omdat u een inkomensdaling hebt. Graag berekenen wij voor u de hoogte van de schadevergoeding via de Letselschade Calculator Vaak is uw werkgever hiervoor aansprakelijk, wij kunnen dit voor u uitzoeken en bepalen welke schadevergoeding hierbij hoort. In principe is uw werkgever hierv...
Read More

Verkeersongeval Letselschade

Hebt u letselschade opgelopen als gevolg van een verkeersongeval? Hiervoor is de veroorzaker aansprakelijk. Dit kan zijn iemand die u geen voorrang gaf, maar ook de gemeente of provincie bij slecht wegdek. U hebt recht op een schadevergoeding. Graag berekenen wij voor u de hoogte van de schadevergoeding via de Letselschade Calculator
Read More