Hoe worden letselschade bedragen berekend?

Bij het berekenen van letselschade bedragen zijn voor bepaalde zaken standaardbedragen afgesproken. Bijvoorbeeld aan een gebroken arm of een hondenbeet is een standaard bedrag gekoppeld. In veel gevallen lijdt u echter door het letsel ook inkomensverlies doordat u tijdelijk niet of minder kunt werken. Hierdoor zijn letselschade claims bijna altijd maatwerk, omdat een inkomen een persoonlijk gegeven is, evenals of u het werk nog kunt blijven doen. Met een gebroken been kunt u wellicht nog wel bureauwerk doen, maar als bouwvakker zult u niet aan de slag kunnen.

Wij nemen al deze gegevens mee in de berekening van uw schadevergoeding, zodat u een eerlijke uitkering ontvangt die recht doet aan de door u geleden schade, zowel materieel als immaterieel. Vul uw gegevens in in onze Letselschade Calculator en wij nemen contact op om te berekenen op welk bedrag u recht hebt, en om voor u de letsel schade af te wikkelen.